فوبیا, واقعیت مجازی

ترس از هواپیما و دلایل آن

ترس از هواپیما ممکن است به دلایل مختلفی در افراد به وجود بیاید. دانستن دلیل این ترس، می تواند نقش مهمی در غلبه بر ترس از پرواز داشته باشد.